Colonial shelf/ półka kolonialna


Welcome on our DIY blog Kalamondin Design!

One of the simplest DIY projects that I've done and bought quite nice profit. You need just thicker board, I used 35mm pine.

Witam na naszym DIY blogu Kalamondin Design!

Jeden z najprostszych projektów DIY jakie robiłem a przyniósł całkiem fajny zysk.
Wystarczy grubsza deska, ja wykorzystałem sosnową 35mm.


I cut the boards by saw to the appropriate lenght:

Deski pociąłem wyrzynarką na odpowiednie długości:
60cm, 80cm i 90cm.

And sights:
Do tego odpowiednio wysokość boków:
13cm, 17cm, 23cm.

Depth 15cm
Głębokość wynosi 15cm.

I joined elements on pins and glue. On the back I stuck pendants and drilled holes in the boards so that they can be pushed onto the pin mounted on the wall.
painted two times by palisander mordant.

Elementy półek połączyłem na kołki i klej.
Z tyłu przyczepiłem zawieszki meblowe i nawierciłem w deskach otwory tak by można było je nasunąć na kołek zamontowany w ścianie.
Pomalowałem 32 razy lakiero-bejcą palisander.

Thats it, and effect like 500$ furniture :)
Tyle, a efekt jak w meblach za 500zł :)

I have hope that yoy enjoy time at Kalamondin Design! Please subscribe and see you soon.

Mam nadzieję, że Ci się podobało na Kalamondin Design! Zapraszam do subskrypcji!
No comments:

Post a Comment

I would love to here what you think!