Feeding twirl/ Rogal do karmienia

Rogal do karmienia Kalamondin Design
Welcome to my DIY blog Kalamondin Design, I'm so happy to see you here. 

Feeding twirl was made so quickly that I didn't even make pictures during work. I sewed it many times, so I did it between one and the another sandwich at breakfast :)
I cut a ready template that I use every time, according to the following scheme.

Witam na moim blogy DIY Kalamondin Design!

Rogal do karmienia powstał tak szybko, że nie zrobiłam nawet zdjęć w trakcie pracy. Szyłam go już wiele razy, więc zrobiłam to między jedną a druga kanapka przy śniadaniu:) Mam wycięty gotowy szablon, który używam za każdym razem, wg poniższego schematu:
Rogal do karmienia
Step 1: I cut 2x fabric, which I'm using as a pillow case (pink below) and 2x with fabric that has to be external (under cotton in cats).

Step 2: First pillowcase: Cut the fabric stapled on the machine on the left side, leave about 15 cm hole to curl to the right side. Then I fill ball silicone and sutured hole. I'm doing it by my hand because of its comfortable for me.

Step 3: Then the top layer: the slider to sew two pieces of fabric. I do not have pictures how I made it. Next, I suture the two parts of straight stitch and to be sure trim of zigzag edges. Reinforced stitching also additional internal rounding. That's it:) We put patterned fabric on the pillowcase and twirl is ready :)

Krok 1: Wycinam 2x z tkaniny, której używam jako poszewkę (poniżej różowa) oraz 2x z tkaniny, która ma być zewnętrzna (poniżej bawełniana w koty).
Krok 2: Najpierw poszewka: Wycięte tkaniny zszywam na maszynie po lewej stronie, zostawiam około 15cm otwór aby wywinąć na prawą stronę. Następnie wypełniam kulką silikonową oraz zeszywam otwór. Robię to ręcznie, bo tak mi wygodniej.
Krok 3: Następnie warstwa wierzchnia: Przyszywam suwak do obu części tkaniny. Nie mam zdjęć jak to robiłam. Następnie zszyłam obie części ściegiem prostym i dla pewności obszyłam zygzakiem brzegi. Wzmocniłam też dodatkowym przeszyciem wewnętrzne zaokrąglenia. I tyle:) Zakładamy wzorzystą tkaninę na poszewkę i rogal gotowy:)

Poduszka rogal

Rogal do karmienia

DIY by Asia

No comments:

Post a Comment

I would love to here what you think!