Standing palette shelf palisander/ Półka stojąca z palety w kolorze palisander

Standing palette shelf Kalamondin Design
Welcome in our DIY blog Kalamondin Design!
Witam na naszym blogu DIY Kalamondin Design i zapraszam do subskrypcji!

In my inspirations you may find a shelf that I will present here.
It is a simple so I decided to do it yesterday. I just had cleared bords from palett and the old countertop, which I wanted to use in bedside table, but it was not too good. So I took the boards from it and use at this shelf.

W moich inspiracjach znajdziecie półkę jaką tu zaprezentuję.
Jest banalnie prosta dlatego postanowiłem ją wczoraj zrobić. Akurat miałem wyczyszczone deski z palety i stary blat, który chciałem użyć do stolika nocnego, ale mi nie wyszedł.
Rozebrałem więc go i miałem deseczki na półki.
The method is trivial. I glued 2 boards heigh of 120 cm and width 10 cm, to the pegs and screws stuck 3 shelves. The first one is at the high of 50 cm, because under it is cat litter box, so she need to have a little space and comfort :) Second shelf is at 80 cm and 100cm third.

Metoda banalna, skleiłem 2 deski wysokości 120 cm i szerokości 10cm, do tego na kołki i wkręty przyczepiłem 3 półki. Pierwsza jest na wysokości 50cm, ponieważ pod nią stoi kuweta kota i musi mieć on jakiś komfort :) Druga półka jest na wysokości 80cm a trzecia 100cm.

To make straight shelves i used the level before setting the plane of measure.

By półki były proste posłużyłem się poziomicą wcześniej wyznaczając miejsce przyczepienia miarką.The whole I painted 2 times by stain color palisander.

Całość pomalowałem 2 razy lakiero-bejcą w kolorze palisander.

As the shelves are quite narrow, I decided to make them a little longer as core, to be able to put there some books, at least on the sides.
The shelf is not attached to the wall. Is it simply based. In my case, as in inspirations in the corner, because I had there some place.
It is a niece extra space for several photos or books.
The cost of it? 10 wooden pegs, 6 screws, a little paint, about 0,5$ and 2 hours of work with painting :)

Jako, że półki są dość wąskie, postanowiłem zrobić je nieco dłuższe tak by mieć możliwość postawienia większej książki przynajmniej po bokach.
Półka nie jest przyczepiona do ściany. Jest o nią po prostu oparta. W moim przypadku tak jak na inspiracji w rogu, ponieważ akurat tam miałem miejsce.
Przy okazji przyda się dodatkowe miejsce na kilka szpargałów czy zdjęcia.
Koszt jaki poniosłem? 10 drewnianych kołków, 6 wkrętów, trochę farby, około 2zł i 2 godziny razem z malowaniem.

Standing palette shelf Kalamondin Design


Standing palette shelf Kalamondin Design

Standing palette shelf Kalamondin Design

Standing shelf

Standing shelf

No comments:

Post a Comment

I would love to here what you think!